Monday, August 08, 2016

HAZIRAT E PARI

fairy rituals

Yeh pari ki hazirat ka amal hey taskheer ka nahi hey yeh amal khas kar auraton(females) key liay hey lekin agar koi mard bhi karna chahey tou woh kar sakta hey iss mei aik naqsh diya hoa hey jiski pehley zakawt adaa karna hoge phir uskey zariay sey aap pari ki hazirat karen gey.

No comments:

Post a Comment